TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2017 Từ 05/09/2016

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2017

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2017

Các Khối A – A1 – B – D

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học khối A, A1, B, C, D
Thông tin Khóa Luyện Thi Đại Học 2017 tại đây.

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học 2017, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2017 Từ ngày 05/09/2016 của trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.

* Chú ý: Hiện nay trung tâm đã có thời khóa biểu mới hơn, các bạn xem tại đây: TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2017 Từ 07/09/2016

TKB Luyện Thi Đại Học 2017 Buổi Sáng Từ 5/9/2016

TKB Luyện Thi Đại Học 2017 Từ 5/9

Thời khóa biểu có 2 buổi: buổi sángbuổi tối.

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Sáng

Tải file PDF: Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Sáng Từ 5/9

TKB Luyện Thi Đại Học 2017 Buổi Sáng Từ 5/9/2016

TKB Luyện Thi Đại Học 2017 Buổi Sáng Từ 5/9/2016

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Tối

Tải file PDF: Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Tối Từ 5/9

TKB Luyện Thi Đại Học 2017 Buổi Tối Từ 5/9/2016

TKB Luyện Thi Đại Học 2017 Buổi Tối Từ 5/9/2016

Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

4.7/5 - (3 bình chọn)
4.7/5 - (3 bình chọn)