Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học khai giảng từ ngày 19/2/2024

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Luyện Thi Đại Học Năm 2024

Luyện Thi THPT Quốc Gia Năm 2024

Từ ngày 19/02/2024 của Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.
(Vui lòng liên hệ phòng ghi danh để biết thêm chi tiết)

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia năm 2024, Lớp 1SA

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia năm 2024, Lớp 1SA, Luyện thi đánh giá năng lực xét tuyển vào các trường đại học hàng đầu tại TP.HCM từ 19/2/2024 của Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa, Dạy thêm Nguyễn Thượng Hiền.

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia năm 2024, Lớp 1SA1

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia năm 2024, Lớp 1SA1, Luyện thi đánh giá năng lực xét tuyển vào các trường đại học hàng đầu tại TP.HCM từ 19/2/2024 của Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa, Dạy thêm Nguyễn Thượng Hiền.

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia năm 2024, Lớp 1SB

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia năm 2024, Lớp 1SB, Luyện thi đánh giá năng lực xét tuyển vào các trường đại học hàng đầu tại TP.HCM từ 19/2/2024 của Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa, Dạy thêm Nguyễn Thượng Hiền.

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia năm 2024, Lớp 1SD

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia năm 2024, Lớp 1SD, Luyện thi đánh giá năng lực xét tuyển vào các trường đại học hàng đầu tại TP.HCM từ 19/2/2024 của Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa, Dạy thêm Nguyễn Thượng Hiền.

 

 

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá