Trung tâm Anh ngữ Sài Gòn Tân Khoa

Trung tâm Anh văn Nguyễn Thượng Hiền - Trung tâm Anh văn quận Tân Bình

Trung tâm Anh ngữ Sài Gòn Tân Khoa

Tổng khai giảng Các Lớp Anh Văn - Tiếng Anh Tháng 06/2022 từ các ngày 01 đến 30 tháng 06/2022.

  • Tiền thân là trung tâm ngoại ngữ Nguyễn Thượng Hiền, trực thuộc trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.
  • Thường xuyên mở các lớp Anh văn thiếu nhi - Anh văn thiếu niên - Anh văn giao tiếp - luyện thi TOEIC, TOEFL iBT® - luyện thi chứng chỉ A, B.
  • Học sinh được rèn luyện các kỹ năng, phương pháp giao tiếp, phản xạ và làm bài một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
  • Giáo viên dạy ân cần, nhiệt tình. Hàng tuần có giáo viên người người nước ngoài trực tiếp đứng lớp và giảng dạy để giúp học viên phát âm chuẩn nhất, tìm hiểu được văn hóa bản địa.
  • Chi tiết: Khai giảng Anh văn - Tiếng Anh

Chương Trình Giảng Dạy

Chú ý: Các giáo trình luôn được cập nhật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học viên tại trung tâm.

CẤP ĐỘ
LỚP
GIÁO TRÌNH FAMILY and FRIENDS (F&F)
STARTERS
STARTERS 1
F&F1 (Starter – Unit 4)
STARTERS 2
F&F1 (Unit 5 – Review 3)
STARTERS 3
F&F1 (Unit 10 – Review 5)
STARTERS 4
F&F2 (Starter – Unit 4)
STARTERS 5
F&F2 (Unit 5 – Review 3)
STARTERS 6
F&F2 (Unit 10 – Review 5)
Luyện Thi STARTERS
1LTSR
Cambridge STARTERS TESTS
2LTSR
Cambridge STARTERS TESTS
MOVERS
MOVERS 1
F&F3 (Starter – Unit 4)
MOVERS 2
F&F3 (Unit 5 – Review 3)
MOVERS 3
F&F3 (Unit 10 – Review 5)
MOVERS 4
F&F4 (Starter – Unit 4)
MOVERS 5
F&F4 (Unit 5 – Review 3)
MOVERS 6
F&F4 (Unit 10 – Review 5)
Luyện Thi MOVERS
1LTMR
Cambridge MOVERS TESTS
2LTMR
Cambridge MOVERS TESTS
FLYERS
FLYERS 1
F&F5 (Starter – Unit 4)
FLYERS 2
F&F5 (Unit 5 – Review 3)
FLYERS 3
F&F5 (Unit 10 – Review 5)
FLYERS 4
F&F6 (Starter – Unit 4)
FLYERS 5
F&F6 (Unit 5 – Review 3)
FLYERS 6
F&F6 (Unit 10 – Review 5)
Luyện Thi FLYERS
1LTFR
Cambridge FLYERS TESTS
2LTFR
Cambridge FLYERS TESTS
  1. STREAMLINE ENGLISH DEPARTURES
  2. STREAMLINE ENGLISH CONNECTIONS
  3. STREAMLINE ENGLISH DESTINATIONS

Giáo trình AMERICAN ENGLISH FILE (AEF) + LET's TALK

LEVEL
LỚP
GIÁO TRÌNH AMERICAN ENGLISH FILE (AEF)
A1
1A
AEF (Starter A) Unit 1-3
2A
AEF (Starter B) Unit 4-7
A2
3A
AEF 1A Unit 1-3
4A
AEF 1(A+B) Unit 4-6
5A
AEF 1B Unit 7-9
B1
1B
AEF 2A Unit 1-3
2B
AEF 2(A+B) Unit 4-6
3B
AEF 2B Unit 7-9
4B
AEF 3A Unit 1-3
5B
AEF 3B Unit 4-6
B2
1C
AEF 3B (Unit 7) & AEF 4A (Unit 1)
2C
AEF 4A (Unit 2) & AEF 4A (Unit 3)
3C
AEF 4B (Unit 4-5)
4C
AEF 4B (Unit 6-7)
TÊN LỚP
Hai-Tư
(17g30-19g00)
Ba-Năm
(17g30-19g00)
Ba-Năm
(19g15-20g45)
English 6
E6A2
E6A1
English 7
E7A2
E7A1
English 8
E8A2
E8A1
English 9
E9A2
E9A3
English 10
E10A2
E10A3
English 11
E11A2
E11A3
English 12
E12A2
E12A3
TÊN LỚP
GIÁO TRÌNH
TOEIC 1
Very Easy Toeic
TOEIC 2A
Starter Toeic - (Units 1-6)
TOEIC 2B
Starter Toeic - (Units 7-12)
TOEIC 3A
Developing Skills - (Units 1-7)
TOEIC 3B
Developing Skills - (Units 8-14)
TOEIC 4A
LONGMAN – Real TOEIC - (Units 1-3)
TOEIC 4B
LONGMAN – Real TOEIC - (Units 4-6)
TOEIC 5A
LONGMAN – Real TOEIC - (Units 7-8)
LONGMAN - Full Actual Tests - (Units 1)
TOEIC 5B
LONGMAN-Full Actual Tests - (Units 2-4)
TOEIC 6A
Target Toeic - (Units 1-3)
TOEIC 6B
Target Toeic - (Units 4-6)
TÊN LỚP
GIÁO TRÌNH
TOEFL 1A
LinguaForum + Master Skills Toefl ® iBT (INTERMEDIATE)
TOEFL 1B
TOEFL 1C
TOEFL 1D
TOEFL 2A
LinguaForum + Master Skills Toefl ® iBT (HIGH-INTERMEDIATE)
TOEFL 2B
TOEFL 2C
TOEFL 2D
TOEFL 3A
LinguaForum + Master Skills Toefl ® iBT (ADVANCED)
TOEFL 3B
TOEFL 3C
TOEFL 3D
TOEFL 4A
PRACTICE TESTS for Toefl ® iBT (Save Time, Improve your Score)
TOEFL 4B
TOEFL 4C
TOEFL 4D

Dành cho học viên trình độ phổ thông từ cấp 2 trở lên.

Học viên được rèn luyện các kỹ năng Nghe-Nói thông qua các giáo trình luyện NGHE-NÓI và các báo cáo chuyên đề, tin tức, … từ các kênh đài quốc tế.

Giáo Trình Cambridge Practice Tests for FCE , CAE, ...

Giáo Trình Cambridge Practice Tests for IELTS

4.7/5 - (14 bình chọn)