TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2017 Từ 03/10/2016

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2017

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2017

Các Khối A – A1 – B – D

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học khối A, A1, B, C, D
Thông tin Khóa Luyện Thi Đại Học 2017 tại đây.

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học 2017, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2017 Từ ngày 03/10/2016 của trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2017 Từ Ngày 7 tháng 9-2016

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2017 Từ Ngày 3 tháng 10-2016

Thời khóa biểu có 2 buổi: buổi sáng và buổi tối.

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Sáng

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2017 Buổi Sáng Từ Ngày 3-10-2016 File PDF

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2017 Buổi Sáng Từ Ngày 3-10-2016

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2017 Buổi Sáng Từ Ngày 3-10-2016

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Tối

*Các lớp luyện thi đại học, THPT QG buổi tối vẫn dùng thời khoá biểu từ ngày 7/9/2016.

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2017 Buổi Tối Từ Ngày 7-9-2016 File PDF

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2017 Buổi Tối Từ Ngày 7-9-2016

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2017 Buổi Tối Từ Ngày 7-9-2016

Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

4.6/5 - (5 bình chọn)
4.6/5 - (5 bình chọn)