TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Khai Giảng Từ 14/02/2019

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2019

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019

Các Khối A – A1 – B – C – D

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học khối A, A1, B, C, D
Thông tin Khóa Luyện Thi Đại Học 2019 tại đây.

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học 2019, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2019 Sau Tết Nguyên Đán khai giảng từ ngày 14/02/2019 của trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2019 Khai Giảng Từ 14/02/2019 (Banner)

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Khai Giảng Từ 14/02/2019 (Banner)

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Từ 14/02/2019 (tất cả các lớp mới & cũ)

Thời khóa biểu có 2 buổi: buổi sáng và buổi tối.

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Sáng Sau Tết Nguyên Đán 2019

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Sáng Khai Giảng Từ 14/02/2019 (PDF)

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2019 Buổi Sáng Khai Giảng Từ 14/02/2019 (Hình 1)

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Sáng Khai Giảng Từ 14/02/2019 (Hình 1)

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2019 Buổi Sáng Khai Giảng Từ 14/02/2019 (Hình2)

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Sáng Khai Giảng Từ 14/02/2019 (Hình2)

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Tối Sau Tết Nguyên Đán 2019

Tài file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Tối Khai Giảng Từ 14/02/2019 (PDF)

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2019 Buổi Tối Khai Giảng Từ 14/02/2019 (Hình 1)

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Tối Khai Giảng Từ 14/02/2019 (Hình 1)

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2019 Buổi Tối Khai Giảng Từ 14/02/2019 (Hình 1)

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Tối Khai Giảng Từ 14/02/2019 (Hình 1)

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2019 Buổi Tối Khai Giảng Từ 14/02/2019 (Hình 2)

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Tối Khai Giảng Từ 14/02/2019 (Hình 2)

Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

3.7/5 - (6 bình chọn)
3.7/5 - (6 bình chọn)