TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Từ 14/02/2019

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2019

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019

Các Khối A – A1 – B – C – D

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học khối A, A1, B, C, D
Thông tin Khóa Luyện Thi Đại Học 2019 tại đây.

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2019 Từ 14/02/2019 - Banner

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Từ 14/02/2019 – Banner

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học 2019, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2019 Từ ngày 14/02/2019 của trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.

Thời khóa biểu có 2 buổi: buổi sáng và buổi tối.

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Sáng

Các lớp 2S… & 3S… được dùng cho các lớp sẽ khai giảng từ ngày 14/2/2019.

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Sáng Từ 14/02/2019 – File PDF

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2019 Buổi Sáng Từ 14/02/2019 - File Hình 1

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Sáng Từ 14/02/2019 – File Hình 1

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2019 Buổi Sáng Từ 14/02/2019 - File Hình 2

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Sáng Từ 14/02/2019 – File Hình 2

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2019 Buổi Sáng Từ 14/02/2019 - File Hình 3

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Sáng Từ 14/02/2019 – File Hình 3

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Tối

Các lớp 2T… được dùng cho các lớp khai giảng từ ngày 14/2/2019

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Tối Từ 14/02/2019 – File PDF

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2019 Buổi Tối Từ 14/02/2019 - File Hình 1

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Tối Từ 14/02/2019 – File Hình 1

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2019 Buổi Tối Từ 14/02/2019 - File Hình 2

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Tối Từ 14/02/2019 – File Hình 2

TKB Luyện Thi Đại Học - THPT Quốc Gia 2019 Buổi Tối Từ 14/02/2019 - File Hình 3

TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Buổi Tối Từ 14/02/2019 – File Hình 3

Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

4.7/5 - (4 bình chọn)
4.7/5 - (4 bình chọn)