Đề thi minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc Gia 2017

Tạo thuận lợi cho thí sinh đang luyện thi đại họcluyện thi THPT quốc gia chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2017, chiều 5-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 14 đề thi minh họa cho các môn thi trong đó có đề thi minh họa môn sinh học để giáo viên và học sinh luyện thi đại học môn sinh học tham khảo.

Mục Lục:

Đề thi minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc Gia 2017

Đề thi minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc Gia 2017

Các đề thi này sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu, cấu trúc của đề thi chính thức để ôn thi đại học, ôn thi THPT quốc gia tốt hơn.

Đề thi mẫu môn sinh học của kỳ thi THPT quốc gia 2017 (File PDF)

Các bạn có thể tải file PDF về máy: Đề thi minh họa môn sinh học của kỳ thi THPT quốc gia 2017 (File PDF)

Đề thi mẫu môn sinh học của kỳ thi THPT quốc gia 2017 (Hình ảnh)

Đề thi minh họa môn sinh học của kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Trang 01

Đề thi minh họa môn sinh học của kỳ thi THPT quốc gia 2017 – Trang 01

Đề thi minh họa môn sinh học của kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Trang 02

Đề thi minh họa môn sinh học của kỳ thi THPT quốc gia 2017 – Trang 02

Đề thi minh họa môn sinh học của kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Trang 03

Đề thi minh họa môn sinh học của kỳ thi THPT quốc gia 2017 – Trang 03

Đề thi minh họa môn sinh học của kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Trang 04

Đề thi minh họa môn sinh học của kỳ thi THPT quốc gia 2017 – Trang 04

Đề thi minh họa môn sinh học của kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Trang 05

Đề thi minh họa môn sinh học của kỳ thi THPT quốc gia 2017 – Trang 05

Nguồn: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

4.5/5 - (2 bình chọn)
4.5/5 - (2 bình chọn)