Thi Đại Học theo Thẻ Tag

Những thứ không được mang vào phòng thi THPT Quốc Gia 2016

Những thứ không được mang vào phòng thi THPT Quốc Gia 2016

Tổng hợp các lưu ý về kỳ thi THPT Quốc Gia 2016: Ngày thi và lịch thi THPT Quốc Gia 2016, những dụng cụ được mang vào phòng thi THPT Quốc Gia 2016, những thứ không được mang vào phòng thi THPT quốc gia 2016 để các bạn tham khảo.

Phát và Nhận Hồ Sơ Đăng Ký Dự Thi THPT Quốc Gia 2016

Phát - Nhận Hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc Gia 2016

Trung tâm luyện thi đại học phát và nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 dành cho thí sinh tự do đăng ký thi tại cụm thi số 9, Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 6/4/2016, hạn chót nộp: ngày 20/4/2016.