TKB Luyện Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 2019 Từ 05/09/2018

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2019

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019

Các Khối A – A1 – B – C – D

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học khối A, A1, B, C, D
Thông tin Khóa Luyện Thi Đại Học 2019 tại đây.

TKB các lớp luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia 2019 từ 5/9/2018 - Banner

TKB các lớp luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia 2019 từ 5/9/2018 – Banner

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học 2019, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2019 Từ ngày 05/09/2018 của trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.

Thời khóa biểu có 2 buổi: buổi sáng và buổi tối.

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Sáng

Tải file PDF: TKB các lớp luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia 2019 sáng từ 5/9/2018 – File PDF

TKB các lớp luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia 2019 sáng từ 5/9/2018 - Hình

TKB các lớp luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia 2019 sáng từ 5/9/2018 – Hình

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Tối

Tải file PDF: TKB các lớp luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia 2019 tối từ 5/9/2018 cập nhật từ 27/8 – File PDF

TKB các lớp luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia 2019 tối từ 5/9/2018 cập nhật từ 27/8 - Hình 1

TKB các lớp luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia 2019 tối từ 5/9/2018 cập nhật từ 27/8 – Hình 1

TKB các lớp luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia 2019 tối từ 5/9/2018 cập nhật từ 27/8 - Hình 2

TKB các lớp luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia 2019 tối từ 5/9/2018 cập nhật từ 27/8 – Hình 2

Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)