TKB Luyện Thi Đại Học Sau Tết Nguyên Đán 2016 Từ 24/2

LUYỆN THI ĐẠI HỌC SAU TẾT 2016

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016

Các Khối A – A1 – B – C – D

Tổng khai giảng từ ngày 01/03/2016

Chi tiết khai giảng Khóa luyện thi đại học sau tết Nguyên Đán 2016

Chú ý: Thời khóa biểu mới hơn, các bạn có thể xem tại đây:  Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học 2016, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2016 Từ 24/2 của trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền. Gồm 2 buổi: Buổi Sáng (phía trên) và Buổi Tối (phía dưới):

Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học Sau Tết Nguyên Đán 2016 Buổi SÁNG Từ Ngày 24/2:

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học Sau Tết Nguyên Đán 2016 Buổi Sáng Từ Ngày 24/2

TKB Luyện Thi Đại Học Sau Tết Nguyên Đán 2016 Buổi Sáng Từ Ngày 24/2

TKB Luyện Thi Đại Học 2016 Buổi Sáng Từ Ngày 24/2

II. Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học Sau Tết Nguyên Đán 2016 Buổi TỐI Từ Ngày 24/2:

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học Sau Tết Nguyên Đán 2016 Buổi Tối Từ Ngày 24/2

TKB Luyện Thi Đại Học Sau Tết Nguyên Đán 2016 Buổi Tối Từ Ngày 24/2

TKB Luyện Thi Đại Học 2016 Buổi Tối Từ Ngày 24/2

4.5/5 - (4 bình chọn)
4.5/5 - (4 bình chọn)