TKB Luyện Thi Đại Học Sau Tết Nguyên Đán 2016 Từ 15/2

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2016

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016

Các Khối A – A1 – B – C – D

Tổng khai giảng từ ngày 25/2/2016:

Chi tiết khai giảng Khóa luyện thi đại học sau tết Nguyên Đán 2016

I. Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học Sau Tết Nguyên Đán 2016 Buổi Sáng Từ Ngày 15/2:

Tải File Word: Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học 2016 Buổi Sáng Từ Ngày 15/2

Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học 2016, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2016 Buổi Sáng Từ Ngày 15/2

Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học 2016, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2016 Buổi Sáng Từ Ngày 15/2

II. Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học Sau Tết Nguyên Đán 2016 Buổi Tối Từ Ngày 15/2:

Tải File Word: Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học 2016 Buổi Tối Từ Ngày 15/2

Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học 2016, Luyện Thi THPT Quốc Gia Buổi Tối Từ Ngày 15/2

Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học 2016, Luyện Thi THPT Quốc Gia Buổi Tối Từ Ngày 15/2

 

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)