TKB Luyện Thi Đại Học – Luyện Thi THPT Quốc Gia 2018 Từ 26/02/2018

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2018

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CẤP TỐC 2018

Các Khối A – A1 – B – C – D

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học khối A, A1, B, C, D
Thông tin Khóa Luyện Thi Đại Học 2018 tại đây.

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học 2018, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2018 Từ ngày 26/02/2018 của trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.

 

Thời khóa biểu có 2 buổi: buổi sáng và buổi tối.

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Lưu ý: Các lớp 2S hoặc 2T là những lớp học mới hoàn toàn từ 26/2.

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Sáng

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT QG Sáng từ 26/2/2018 (PDF)

TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT Quốc Gia buổi Sáng từ 26/2/2018 (hình 1)

TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT Quốc Gia buổi Sáng từ 26/2/2018 (hình 1)

TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT Quốc Gia buổi Sáng từ 26/2/2018 (hình 2)

TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT Quốc Gia buổi Sáng từ 26/2/2018 (hình 2)

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Tối

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT Quốc Gia Buổi Tối từ 26/2/2018

TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT Quốc Gia buổi Tối từ 26/2/2018 (hình 1)

TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT Quốc Gia buổi Tối từ 26/2/2018 (hình 1)

TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT Quốc Gia buổi Tối từ 26/2/2018 (hình 1.2)

TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT Quốc Gia buổi Tối từ 26/2/2018 (hình 1.2)

TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT Quốc Gia buổi Tối từ 26/2/2018 (hình 2)

TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT Quốc Gia buổi Tối từ 26/2/2018 (hình 2)

Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)