TKB Luyện Thi Đại Học – Luyện Thi THPT Quốc Gia 2018 Từ 21/08/2017

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2018

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018

Các Khối A – A1 – B – C – D

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học khối A, A1, B, C, D
Thông tin Khóa Luyện Thi Đại Học 2018 tại đây.

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học 2018, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2018 Từ ngày 21/08/2017 của trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.

Thời khóa biểu, lịch học các lớp Luyện thi đại học, Luyện thi THPT QG 2018 từ 21/8/2017

Thời khóa biểu, lịch học các lớp Luyện thi đại học, Luyện thi THPT QG 2018 từ 21/8/2017

Thời khóa biểu có 2 buổi: buổi sáng và buổi tối.

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Sáng

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT QG Sáng từ 21/8/2017 (PDF)

Lưu ý: Môn Hóa (T.Thắng) của các lớp buổi sáng sẽ có 1 tiết vào chiều thứ bảy từ 13g30 đến 15g45.

TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT Quốc Gia buổi Tối từ 21/8/2017 (file hình)

TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT Quốc Gia buổi Tối từ 21/8/2017 (file hình)

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Tối

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT QG Buổi Tối từ 21/8/2017 (PDF)

Đính chính: Thời gian học của các lớp buổi tối lần lượt là 17g30-19g00 (thay vì  7g00-9g15) và 19g15-20g45 (thay vì 9g30-11g45).

TKB Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT QG Buổi Tối từ 21/8/2017 (Hình 1)

Thời khóa biểu, lịch học các lớp Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT QG Buổi Tối từ 21/8/2017 (Hình 1)

TKB Luyện Thi Đại Học, THPT QG buổi tối từ 21/8/2017 (Hình 2)

Thời khóa biểu, lịch học các lớp Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT QG Buổi Tối từ 21/8/2017 (Hình 2)

Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

4.5/5 - (2 bình chọn)
4.5/5 - (2 bình chọn)