TKB Luyện Thi Đại Học – Luyện Thi THPT QG Từ 2/3/2016

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2016

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016

Các Khối A – A1 – B – C – D – D1

Tổng khai giảng từ ngày 15/03/2016:

Chi tiết khai giảng Khóa luyện thi đại học sau tết Nguyên Đán 2016

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học Sau Tết Nguyên Đán 2016, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2016 Từ 2/3 của trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền. Gồm 2 buổi: Buổi Sáng (phía trên) và Buổi Tối (phía dưới):

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Mục Lục:

Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia 2016 Buổi SÁNG Từ Ngày 2/3:

Chú ý: Lớp 2SA1, do sai sót nên môn Văn (T.Bình) sẽ được thay bằng môn Anh (T.Khoa).

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học – Luyện Thi THPT QG Sáng Từ 2/3/2016

TKB Luyện Thi Đại Học - Luyện Thi THPT QG Sáng Từ 2/3/2016

TKB Luyện Thi Đại Học – Luyện Thi THPT QG Sáng Từ 2/3/2016

Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia 2016 Buổi TỐI Từ Ngày 2/3:

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học – Luyện Thi THPT Quốc Gia Buổi Tối Từ 2/3/2016

TKB Luyện Thi Đại Học - Luyện Thi THPT QG Tối Từ 2/3/2016

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học – Luyện Thi THPT Quốc Gia Buổi Tối Từ 2/3/2016

Nguồn: Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền
https://ltnth.edu.vn

4.7/5 - (4 bình chọn)
4.7/5 - (4 bình chọn)