TKB Luyện Thi Đại Học – Luyện Thi THPT QG Từ 14/3/2016

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2016

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016

Các Khối A – A1 – B – C – D

Tổng khai giảng từ ngày 15/03/2016:

*Lưu ý: TKB các lớp Luyện thi đại học cấp tốc sẽ được cập nhật trong 1-2 ngày tới (26-27/5/2016)

Chi tiết khai giảng Khóa luyện thi đại học 2016

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học khối A, A1, B, C, D

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học 2016 từ ngày 14/3

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học 2016 từ ngày 14/3

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học 2016, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2016 Từ 14/3 của trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền. Gồm 2 buổi: Buổi Sáng (phía trên) và Buổi Tối (phía dưới):

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia 2016 Buổi SÁNG Từ Ngày 14/3:

Tải file PDF: TKB các lớp luyện thi đại học 2016 buổi sáng từ 14/3

TKB Luyện Thi Đại Học 2016 Buổi Sáng từ ngày 14/3

TKB Luyện Thi Đại Học 2016 Buổi Sáng từ ngày 14/3

Thời Khóa Biểu Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia 2016 Buổi TỐI Từ Ngày 14/3:

Tải file PDF: Thời khóa biểu các lớp luyện thi đại học 2016 buổi tối từ 14/3

TKB các lớp luyện thi đại học 2016 buổi tối từ 14/3

TKB các lớp luyện thi đại học 2016 buổi tối từ 14/3

Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

4.5/5 - (4 bình chọn)
4.5/5 - (4 bình chọn)