TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc – THPT Quốc Gia Cấp Tốc 2019 KG Từ Ngày 6/5

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CẤP TỐC 2019

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA CẤP TỐC 2019

Các Khối A – A1 – B – C – D

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học cấp tốc khối A, A1, B, C, D
Thông tin Khóa Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2019 tại đây.

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2019, Luyện Thi THPT Quốc GiaCấp Tốc 2019 khai giảng từ ngày 6/5/2019 của trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.

TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc - THPT Quốc Gia Cấp Tốc 2019 KG Từ Ngày 6/5 - Banner

TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc – THPT Quốc Gia Cấp Tốc 2019 KG Từ Ngày 6/5 – Banner

Thời khóa biểu có 2 buổi: buổi sáng và buổi tối.

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2019 Buổi Sáng

Tải file PDF: Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2019 Buổi Sáng Từ Ngày 6/5/2019 – File PDF

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2019 Buổi Sáng Từ Ngày 6/5/2019 - Hình

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2019 Buổi Sáng Từ Ngày 6/5/2019 – Hình

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2019 Buổi Tối

Tài file PDF: Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2019 Buổi Tối Từ Ngày 6/5/2019 – File PDF

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2019 Buổi Tối Từ Ngày 6/5/2019 - Hình 1

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2019 Buổi Tối Từ Ngày 6/5/2019 – Hình 1

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2019 Buổi Tối Từ Ngày 6/5/2019 - Hình 2

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2019 Buổi Tối Từ Ngày 6/5/2019 – Hình 2

Trung tâm luyện thi đại học cấp tốc Nguyễn Thượng Hiền

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)