TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc – THPT QG Từ 31/5/2016

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CẤP TỐC 2016

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA CẤP TỐC 2016

Các Khối A – A1 – B – D

Tổng khai giảng từ ngày 31/05/2016:

Chi tiết khai giảng Khóa luyện thi đại học cấp tốc 2016

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học khối A, A1, B, C, D

TKB Khóa Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc - THPT QG Từ 31/5/2016

TKB Khóa Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc – THPT QG Từ 31/5/2016

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học 2016, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2016 Từ 31/5 của trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc – THPT QG Từ 31/5/2016

TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc - THPT QG Từ 31/5/2016

TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc – THPT QG Từ 31/5/2016

Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)