TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc – THPT Quốc Gia Cấp Tốc 2017 Từ 03/05/2017

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CẤP TỐC 2017

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA CẤP TỐC 2017

Các Khối A – A1 – B – C – D

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học khối A, A1, B, C, D
Thông tin Khóa Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2017 tại đây.

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2017, Luyện Thi THPT Quốc Gia Cấp Tốc 2017 Từ ngày 03/05/2017 của trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.

TKB luyện thi đại học cấp tốc, THPT quốc gia cấp tốc 2017 - Banner

TKB luyện thi đại học cấp tốc, THPT quốc gia cấp tốc 2017 – Banner

Thời khóa biểu có 2 buổi: buổi sáng và buổi tối.

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Sáng

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc – Luyện Thi THPT Cấp Tốc 2017 Buổi Sáng – File PDF

TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc - Luyện Thi THPT Cấp Tốc 2017 Buổi Sáng

TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc – Luyện Thi THPT Cấp Tốc 2017 Buổi Sáng

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Buổi Tối

Tải file PDF: TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc – Luyện Thi THPT Cấp Tốc 2017 Buổi Tối – File PDF

TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc - Luyện Thi THPT Cấp Tốc 2017 Buổi Tối - File Hình

TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc – Luyện Thi THPT Cấp Tốc 2017 Buổi Tối – File Hình

Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)