TKB Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc – Luyện Thi THPT QG Cấp Tốc 2018 Từ 02/05/2018

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CẤP TỐC 2018

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA CẤP TỐC 2018

Các Khối A – A1 – B – C – D

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học cấp tốc khối A, A1, B, C, D
Thông tin Khóa Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2018 tại đây.

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2018, Luyện Thi THPT Quốc Gia Cấp Tốc 2018 Từ ngày 02/05/2018 của Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.

Thời khóa biểu có 2 buổi: buổi sáng và buổi tối.

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2018 Buổi Sáng

Tải file PDF: Thời khóa biểu luyện thi đại học cấp tốc 2018 từ ngày 2/5/2018 – Buổi sáng (File PDF)

Thời khóa biểu luyện thi đại học cấp tốc 2018 từ ngày 2/5/2018 - Buổi sáng (File hình)

Thời khóa biểu luyện thi đại học cấp tốc 2018 từ ngày 2/5/2018 – Buổi sáng (File hình)

Thời khóa biểu Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2018 Buổi Tối

Tải file PDF: Thời khóa biểu luyện thi đại học cấp tốc 2018 từ ngày 2/5/2018 – Buổi tối (File PDF)

Thời khóa biểu luyện thi đại học cấp tốc 2018 từ ngày 2/5/2018 - Buổi tối (File hình 1)

Thời khóa biểu luyện thi đại học cấp tốc 2018 từ ngày 2/5/2018 – Buổi tối (File hình 1)

Thời khóa biểu luyện thi đại học cấp tốc 2018 từ ngày 2/5/2018  - Buổi tối (File hình 2)

Thời khóa biểu luyện thi đại học cấp tốc 2018 từ ngày 2/5/2018 – Buổi tối (File hình 2)

Thời khóa biểu, lịch học khóa luyện thi đại học cấp tốc 2018 từ 2/5/2018

Thời khóa biểu, lịch học khóa luyện thi đại học cấp tốc 2018 từ 2/5/2018

Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)