TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2019-2020 Từ Ngày 26/8

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Luyện Thi Đại Học Năm 2019-2020

Bồi Dưỡng Văn Hóa Lớp 9-10-11 Năm 2019

Học Thêm Lớp 9-10-11 Năm 2019

Luyện Thi Vào Lớp 10 Năm 2019

Từ ngày 26/8/2019 của Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12, luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia.

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2019-2020 Từ Ngày 26/8

Tải file PDF: TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2019-2020 Từ Ngày 26/8 File PDF

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2019-2020 Từ Ngày 26/8 File hình 1

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2019-2020 Từ Ngày 26/8 File hình 1

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2019-2020 Từ Ngày 26/8 File hình 2

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2019-2020 Từ Ngày 26/8 File hình 2

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2019-2020 Từ Ngày 26/8 File hình 3

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2019-2020 Từ Ngày 26/8 File hình 3

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2019-2020 Từ Ngày 26/8 File hình 4

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2019-2020 Từ Ngày 26/8 File hình 4

 

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)