TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè, Học Thêm Hè 2022-2023 Từ Ngày 1/8

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Luyện Thi Đại Học Năm 2022-2023

Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè Lớp 9-10-11 Năm 2022

Học Thêm Hè Lớp 9-10-11 Năm 2022

Luyện Thi Vào Lớp 10 Năm 2023

Từ ngày 01/06/2022 của Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12, luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia.

Tải file PDF: TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè, Học Thêm Hè 2022-2023 Từ Ngày 01/08 (PDF)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè, Học Thêm Hè 2020-2021 Từ Ngày 15/7 (Hình 1)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè, Học Thêm Hè 2022-2023 Từ Ngày 01/08 (Hình 1)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè, Học Thêm Hè 2020-2021 Từ Ngày 15/7 (Hình 2)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè, Học Thêm Hè 2020-2021 Từ Ngày 15/7 (Hình 2)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè, Học Thêm Hè 2022-2023 Từ Ngày 01/06 (Hình 3)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè, Học Thêm Hè 2022-2023 Từ Ngày 01/06 (Hình 3)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè, Học Thêm Hè 2022-2023 Từ Ngày 01/06 (Hình 4)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học, Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè, Học Thêm Hè 2022-2023 Từ Ngày 01/08 (Hình 4)

 

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)