TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2021, Luyện Thi THPT QG 2021 khai giảng ngày 22/2/2021

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Luyện Thi Đại Học Năm 2021

Luyện Thi THPT Quốc Gia Năm 2021

Từ ngày 22/2/2021 của Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12, luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia.

Gồm có 2 buổi sáng và tối:

Buổi Sáng:

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2021, Luyện Thi THPT QG 2021 buổi sáng khai giảng ngày 22/2/2021

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2021, Luyện Thi THPT QG 2021 buổi sáng khai giảng ngày 22/2/2021 (Hình 1)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2021, Luyện Thi THPT QG 2021 buổi sáng khai giảng ngày 22/2/2021 (Hình 1)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2021, Luyện Thi THPT QG 2021 buổi sáng khai giảng ngày 22/2/2021 (Hình 2)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2021, Luyện Thi THPT QG 2021 buổi sáng khai giảng ngày 22/2/2021 (Hình 2)

Buổi Tối:

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2021, Luyện Thi THPT QG 2021 buổi tối khai giảng ngày 22/2/2021 (PDF)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2021, Luyện Thi THPT QG 2021 buổi tối khai giảng ngày 22/2/2021 (Hình)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2021, Luyện Thi THPT QG 2021 buổi tối khai giảng ngày 22/2/2021 (Hình)

5/5 - (3 bình chọn)

5/5 - (3 bình chọn)