TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2023 khai giảng ngày 15/08/2022

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Luyện Thi Đại Học Năm 2023

Luyện Thi THPT Quốc Gia Năm 2023

Từ ngày 15/08/2022 của Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12, luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia.

Gồm có 2 buổi sáng và tối:

Buổi Sáng:

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2023, Luyện Thi THPT QG 2023 buổi sáng-tối khai giảng ngày 15/08/2022

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2023, Luyện Thi THPT QG 2023 buổi sáng khai giảng ngày 15/08/2022 (Hình 1)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2023, Luyện Thi THPT QG 2023 buổi sáng-tối khai giảng ngày 15/08/2022 (Hình 1)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2022, Luyện Thi THPT QG 2021 buổi sáng khai giảng ngày 15/05/2022 (Hình 2)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2022, Luyện Thi THPT QG 2022 buổi sáng khai giảng ngày 15/08/2022 (Hình 2)

Buổi Tối:

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2022, Luyện Thi THPT QG 2023 buổi sáng-tối khai giảng ngày 15/08/2022 (PDF)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2023, Luyện Thi THPT QG 2023 buổi sáng-tối khai giảng ngày 05/09/2022 (Hình)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2023, Luyện Thi THPT QG 2023 buổi tối khai giảng ngày 15/08/2022 (Hình)

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)