TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2023, khai giảng ngày 01-15/07/2022

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Luyện Thi Đại Học Năm 2022

Luyện Thi THPT Quốc Gia Năm 2022

Từ ngày 15/1/2021 của Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12, luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia.

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2022, Luyện Thi THPT QG 2023 khai giảng ngày 01/07/2022 (PDF)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2023, Luyện Thi THPT QG 2023 khai giảng ngày 01/07/2022  (Hình 1)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2021, Luyện Thi THPT QG 2021 khai giảng ngày 01/07/2022 (Hình 1)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2022, Luyện Thi THPT QG 2023 khai giảng ngày 01/07/2022 (Hình 2)

TKB các lớp Luyện Thi Đại Học 2023, Luyện Thi THPT QG 2021 khai giảng ngày 01/07/2022 (Hình 2)

 

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)