TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa & Luyện Thi Đại Học khai giảng từ ngày 4/9/2023

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Luyện Thi Đại Học Năm 2023

Luyện Thi THPT Quốc Gia Năm 2023

Bồi Dưỡng Văn Hóa Lớp 9-10-11- 12 Năm 2023

Học Thêm Lớp 9-10-11- 12 Năm 2023

Luyện Thi Vào Lớp 10 Năm 2024

Từ ngày 04/09/2023 của Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.
(Vui lòng liên hệ phòng ghi danh để biết thêm chi tiết)

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12, luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia.

Thời khóa biểu lớp Bồi dưỡng văn hóa 9t3 - Luyện thi vào lớp 10 2024

Thời khóa biểu các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Lớp 9 – Luyện thi vào lớp 10 từ ngày 4/9/2023 của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

 

Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng văn hóa & học thêm lớp 10 (10T2)

Thời khóa biểu các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Lớp 10 – Học thêm lớp 10 từ ngày 4/9/2023 của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

 

Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng văn hóa & học thêm lớp 11 (11T1)

Thời khóa biểu các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Lớp 11 – Học thêm lớp 11 từ ngày 4/9/2023 của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

 

Thời khóa biểu lớp 12T2 (Khối A): Luyện thi đại học - Luyện thi THPT Quốc gia 2024

Thời khóa biểu lớp 12T2 (Khối A): Luyện thi đại học – Luyện thi THPT Quốc gia 2024 từ ngày 4/9/2023 của Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

 

Thời khóa biểu lớp 12T2 (Khối A1): Luyện thi đại học - Luyện thi THPT Quốc gia 2024

Thời khóa biểu lớp 12T2 (Khối A1): Luyện thi đại học – Luyện thi THPT Quốc gia 2024 từ ngày 4/9/2023 của Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

 

Thời khóa biểu lớp 12T2 (Khối B): Luyện thi đại học - Luyện thi THPT Quốc gia 2024

Thời khóa biểu lớp 12T2 (Khối B): Luyện thi đại học – Luyện thi THPT Quốc gia 2024

 

 

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá