TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa & Luyện Thi Đại Học (cũ & mới) từ ngày 4/9/2023

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Luyện Thi Đại Học Năm 2023

Luyện Thi THPT Quốc Gia Năm 2023

Bồi Dưỡng Văn Hóa Lớp 9-10-11- 12 Năm 2023

Học Thêm Lớp 9-10-11- 12 Năm 2023

Luyện Thi Vào Lớp 10 Năm 2024

Từ ngày 04/09/2023 của Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.
(Vui lòng liên hệ phòng ghi danh để biết thêm chi tiết)

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12, luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia.

Các lớp cũ:

TKB các lớp Bồi dưỡng văn hóa, học thêm, Luyện thi đại học từ ngày 4/9/2023 (Lớp cũ)

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia, Bồi Dưỡng Văn Hóa Lớp 9, 10, 11 & 12 năm 2023, học thêm 2023, Luyện thi đánh giá năng lực xét tuyển vào các trường đại học hàng đầu tại TP.HCM từ 4/9/2023 của Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa, Dạy thêm Nguyễn Thượng Hiền.

Các lớp mới khai giảng từ ngày 4/9/2023:

TKB các lớp Bồi dưỡng văn hóa, học thêm, Luyện thi đại học từ ngày 4/9/2023 (Mới khai giảng)

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia, Bồi Dưỡng Văn Hóa Lớp 9, 10, 11 & 12 năm 2023, học thêm 2023, Luyện thi đánh giá năng lực xét tuyển vào các trường đại học hàng đầu tại TP.HCM khai giảng từ 4/9/2023 của Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa, Dạy thêm Nguyễn Thượng Hiền.

 

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)