TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa & Luyện Thi Đại Học từ ngày 12/07/2021

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Luyện Thi Đại Học Năm 2022-2023

Luyện Thi THPT Quốc Gia Năm 2022-2023

Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè Lớp 9-10-11- 12 Năm 2022

Học Thêm Hè Lớp 9-10-11- 12 Năm 2022

Luyện Thi Vào Lớp 10 Năm 2023

Từ ngày 12/07/2021 của Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12, luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia.

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè Lớp 9-10-11-12 từ ngày 01/08/2022

Thời khóa biểu các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè Lớp 9 từ ngày 01/07/2022 của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

TKB các lớp Luyện thi đại học, Luyện thi đánh giá năng lực xét tuyển vào các trường đại học từ ngày 01/07/2022

Thời khóa biểu các lớp Luyện Thi Đại Học, Luyện Thi THPT Quốc Gia, Luyện thi đánh giá năng lực xét tuyển vào các trường đại học hàng đầu tại TP.HCM, Bồi dưỡng văn hóa hè lớp9-10-11- 12 từ ngày 01/08/2022 của Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

 

5/5 - (17 bình chọn)
5/5 - (17 bình chọn)