Thời khóa biểu các lớp học trực tuyến từ ngày 13/4/2020

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền sẽ tạm thời giảng dạy trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meetings (gọi tắt là Zoom) từ ngày 13/4/2020.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom: Chi tiết tại đây.

Cập nhật ngày 13/4/2020.

Tải file PDF: Thời khóa biểu học trực tuyến từ ngày 13/4/2020 (PDF)

Thời khóa biểu học trực tuyến từ ngày 13/4/2020

Thời khóa biểu học trực tuyến từ ngày 13/4/2020 của Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

Thời khóa biểu học trực tuyến từ ngày 13/4/2020 (2)

Thời khóa biểu học trực tuyến từ ngày 13/4/2020 của Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền (file 2)

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa & luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá