Học phí các lớp Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc & Bồi Dưỡng Văn Hóa từ 6/5/2019

Học phí Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2019

Học phí Luyện Thi Vào Lớp 10 2019

Học phí Bồi Dưỡng Văn Hóa – Học Thêm – Dạy Thêm 2019

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học 2019 khối A-A1-B-C-D, luyện thi vào lớp 10, các lớp bồi dưỡng văn hóa 9-10-11-12

HỌC PHÍ LTDH Cấp Tốc 2019 – LUYỆN THI THPT QG Cấp Tốc 2019 (SÁNG hoặc TỐI)

* Từ ngày 6/5/2019

BUỔI TỐI
LớpMôn/KhốiSố tiết/ tuầnHỌC PHÍ
01 tháng

BDVH Lớp 12 – LTĐH 2019

Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh8700.000/môn
Học 03 môn242.000.000/03 môn
BUỔI SÁNG
LớpMôn/KhốiSố tiết/ tuầnHỌC PHÍ
01 tháng
LTĐHToán121.000.000/môn
Lý – Hóa – Anh – Văn9800.000/môn
Khối A, A1, B, D1302.500.000/03 môn

HỌC PHÍ ÔN THI VÀO LỚP 10

* Từ ngày 6/5/2019

BUỔI TỐI
LớpMôn/KhốiSố tiết/ tuầnHỌC PHÍ
01 tháng

Ôn Thi Vào Lớp 10

Toán8800.000/môn
Văn, Anh6600.000/môn
Học 03 môn: Toán-Văn-Anh242.000.000/03 môn

HỌC PHÍ BDVH 2018-2019 – HỌC THÊM 2018-2019 (TỐI)

* Từ ngày 1/2/2019

BUỔI TỐI
LớpMôn/KhốiSố tiết/ tuầnHỌC PHÍ
01 tháng03 tháng

BDVH
(Lớp 9-10-11)

Toán6500.000/môn1.400.000/môn
Lý – Hóa – Văn – Anh4350.000/môn1.000.000/môn
Học 03 môn: Toán-Lý-Hóa141.100.000/03 môn3.200.000/03 môn
Học 03 môn: Toán-Văn-Anh141.100.000/03 môn3.200.000/03 môn

BDVH Lớp 12 – LTĐH 2019

Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh8650.000/môn1.900.000/môn
Học 03 môn241.900.000/03 môn5.500.000/03 môn
Học phí các lớp Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc & Bồi Dưỡng Văn Hóa từ 6/5/2019 Banner

Học phí các lớp Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc & Bồi Dưỡng Văn Hóa từ 6/5/2019 Banner

Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)