Học phí các lớp Luyện Thi Đại Học & Bồi Dưỡng Văn Hóa từ 3/2/2020

Học phí Luyện Thi Đại Học 2023

Học phí Luyện Thi Vào Lớp 10 2023

Học phí Bồi Dưỡng Văn Hóa – Học Thêm – Dạy Thêm 2022

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học 2020 khối A-A1-B-C-D, luyện thi vào lớp 10, các lớp bồi dưỡng văn hóa 9-10-11-12

HỌC PHÍ Luyện Thi Đại Học 2022 – LUYỆN THI THPT QG 2020 (SÁNG hoặc TỐI)

* Từ ngày 1/7/2022

BUỔI TỐI
LớpMôn/KhốiHỌC PHÍ
01 tháng03 tháng

BDVH Lớp 9

Toán – Văn600.000/môn1.700.000/môn
Anh800.000/môn1.200.000/môn
Toán – Văn – Anh2.400.000/3 môn3 600.000/3môn

BDVH Lớp 10, 11

Toán800.000/môn2.400.000/môn
Lý – Hóa – Văn – Anh800.000/môn1 200.000/môn
Toán – Lý – Hóa2 400.000/3 môn3.600.000/3 môn
Toán – Lý – Hóa – Anh2 400.000/4 môn3 2000.000/4 môn
Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh4 000.000/5 môn4 00.000/5 môn

Lớp 12 – LTĐH

1 Môn800.000/1 môn2.400.000/1 môn
2 Môn1.600.000/2 môn2 400.000/2 môn
3 Môn2.300.000/3 môn6.700.000/3 môn
BUỔI SÁNG
LớpMôn/KhốiHỌC PHÍ
01 tháng03 tháng
Lớp 12 – LTĐHToán1 2.000.000/1 môn3 600.000/1 môn
Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn800.000/1 môn2 400.000/1 môn
3 Môn Khối A, A1, B, D12.500.000/3 môn7.400.000/3 môn
Học phí các lớp Luyện Thi Đại Học & Bồi Dưỡng Văn Hóa từ 1/7/2022

Học phí các lớp Luyện Thi Đại Học & Bồi Dưỡng Văn Hóa từ 1/7/2022

Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá