Học phí các lớp Luyện Thi Đại Học & Bồi Dưỡng Văn Hóa từ 01/08/2022.

Học phí Luyện Thi Đại Học 2023

Học phí Luyện Thi Vào Lớp 10 2023

Học phí Bồi Dưỡng Văn Hóa – Học Thêm – Dạy Thêm 2022

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học 2022 khối A-A1-B-C-D, luyện thi vào lớp 10, các lớp bồi dưỡng văn hóa 9-10-11-12

* Từ ngày 01/07/2022

LớpMôn/KhốiHỌC PHÍ

BDVH Lớp 9

Toán – Văn800.000 đ/môn
Anh800.000 đ/môn

BDVH Lớp 10, 11

Toán800.000 đ/môn
Lý – Hóa – Văn – Anh800.000 đ/môn
Lớp 12 – LTĐHToánSáng: 1.200.000 đ – Tối: 800.000 đ
Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử – Địa1.200.000 đ/1 môn
Học phí các lớp Luyện Thi Đại Học & Bồi Dưỡng Văn Hóa từ 1/8/2022 (Poster)

Học phí các lớp Luyện Thi Đại Học & Bồi Dưỡng Văn Hóa từ 01/08/2022 (Poster)

Ghi chú: 

 

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)