TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2022 Từ Ngày 01-15/07/2022.

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Bồi Dưỡng Văn Hóa Lớp 9-10-11 Năm 2022

Học Thêm Lớp 9-10-11 Năm 2022

Luyện Thi Vào Lớp 10 Năm 2022

Từ ngày 01/06/2022 của Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12, luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia.

Tải File PDF: TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2022 Từ Ngày 01/06/2022 (PDF)

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2020 Từ Ngày 01/07/2022 (Hình)

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa, Học Thêm 2022 Từ Ngày 01/07/2022 (Hình)

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá