TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa – Học Thêm 2018 từ ngày 26/2/2018

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Bồi Dưỡng Văn Hóa Lớp 9-10-11-12 Năm 2018

Học Thêm Lớp 9-10-11-12 Năm 2018

Từ ngày 22/02/2018 của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12.

Xem thêm thông tin về các Khóa Bồi Dưỡng Văn Hóa 2018 tại đây.

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa - Học thêm từ ngày 26/2/2018 - Poster

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa – Học thêm từ ngày 26/2/2018

Tải file PDF: TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa – Học thêm từ ngày 26/2/2018

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa - Học thêm từ ngày 26/2/2018 - Hình 1

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa – Học thêm từ ngày 26/2/2018 – Hình 1

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa - Học thêm từ ngày 26/2/2018 - Hình 2

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa – Học thêm từ ngày 26/2/2018 – Hình 2

 

Trung tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Nguyễn Thượng Hiền

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)