TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè & Luyện Thi Đại Học từ ngày 5/9/2022

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Luyện Thi Đại Học Năm 2022-2023

Luyện Thi THPT Quốc Gia Năm 2022-2023

Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè Lớp 9-10-11- 12 Năm 2022

Học Thêm Hè Lớp 9-10-11- 12 Năm 2022

Luyện Thi Vào Lớp 10 Năm 2023

Từ ngày 05/09/2022 của Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12, luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia.

Thời khóa biểu các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè Lớp 9-10-11 từ ngày 05/09/2022

Thời khóa biểu các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè Lớp 9-10-11 từ ngày 05/09/2022 của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

Thời khóa biểu các lớp Luyện thi đại học từ ngày 05/09/2022

Thời khóa biểu các lớp Luyện thi đại học từ ngày 15/08/2022 của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)