TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè, Học Thêm Hè 2018 9-10-11-12-LTĐH từ 4/6/2018

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè Lớp 9-10-11-12 Năm 2018

Học Thêm Lớp 9-10-11-12 Năm 2018

Luyện Thi Đại Học Lớp 12 Hè Năm 2018

Từ ngày 4/6/2018 của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12.

Xem thêm thông tin về các Khóa Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2018 tại đây.

TKB các lớp bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12, luyện thi đại học hè 2018 từ 4/6/2018 (Banner)

TKB các lớp bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12, luyện thi đại học hè 2018 từ 4/6/2018 (Banner)

Thời khóa biểu có 2 buổi: buổi sáng và buổi tối.

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Thời khóa biểu Các Lớp BDVH-LTĐH Hè 9-10-11-12 Năm 2018 Buổi Sáng

Tải file PDF: TKB các lớp bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12, ltđh hè 2018 buổi sáng (File PDF)

TKB các lớp bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12, luyện thi đại học hè 2018 buổi sáng (File hình 1)

TKB các lớp bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12, luyện thi đại học hè 2018 buổi sáng (File hình 1)

TKB các lớp bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12, luyện thi đại học hè 2018 buổi sáng (File hình 2)

TKB các lớp bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12, luyện thi đại học hè 2018 buổi sáng (File hình 2)

Thời khóa biểu Các Lớp BDVH-LTĐH Hè 9-10-11-12 Năm 2018 Buổi Tối

Tải file PDF: TKB các lớp bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12, ltđh hè 2018 buổi tối (File PDF)

TKB các lớp bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12, luyện thi đại học hè 2018 buổi tối (File hình 1)

TKB các lớp bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12, luyện thi đại học hè 2018 buổi tối (File hình 1)

TKB các lớp bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12, luyện thi đại học hè 2018 buổi tối (File hình 2)

TKB các lớp bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12, luyện thi đại học hè 2018 buổi tối (File hình 2)

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa & luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

4/5 - (1 bình chọn)
4/5 - (1 bình chọn)