TKB các lớp Bồi dưỡng văn hóa hè 2023, Luyện thi THPT cấp tốc từ ngày 10/5/2023

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2023

Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2023

Luyện Thi THPT Cấp Tốc 2023

Luyện Thi THPT Quốc Gia 2023

Từ ngày 10/05/2023 của Trung tâm Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12, luyện thi đại học, luyện thi THPT quốc gia.

Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng văn hóa hè 2023 buổi sáng:

Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng văn hóa hè 2023 buổi sáng từ 10/5/2023 (hình 1)

Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12 2023 buổi sáng từ 10/5/2023 của Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa, Dạy thêm Nguyễn Thượng Hiền.

Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12 2023 buổi sáng từ 10/5/2023 của Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa, Dạy thêm Nguyễn Thượng Hiền. (hình 2)

Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12 2023 buổi sáng từ 10/5/2023 của Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa, Dạy thêm Nguyễn Thượng Hiền.

Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng văn hóa hè 2023 buổi tối:

Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng văn hóa hè 2023 buổi tối từ 10/5/2023 (hình 1)

Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12 2023 buổi tối từ 10/5/2023 của Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa, Dạy thêm Nguyễn Thượng Hiền.

Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng văn hóa hè 2023 buổi tối từ 10/5/2023 (hình 2)

Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng văn hóa hè 9-10-11-12 2023 buổi tối từ 10/5/2023 của Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa, Dạy thêm Nguyễn Thượng Hiền.

Thời khóa biểu các lớp Luyện thi THPT cấp tốc, Luyện thi đại học cấp tốc 2023:

Thời khóa biểu các lớp Luyện thi THPT cấp tốc từ ngày 10/5/2023

Thời khóa biểu các lớp Luyện thi THPT cấp tốc, Luyện Thi Đại Học, THPT Quốc Gia năm 2023, Luyện thi đánh giá năng lực xét tuyển vào các trường đại học hàng đầu tại TP.HCM từ 10/5/2023 của Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa, Dạy thêm Nguyễn Thượng Hiền.

4.9/5 - (14 bình chọn)
4.9/5 - (14 bình chọn)