TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2017 từ ngày 29/5/2017

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè Lớp 9-10-11-12 Năm 2017

Học Thêm Hè Lớp 9-10-11-12 Năm 2017

Luyện Thi Đại Học Năm 2017-2018

Từ ngày 29/5/2017 của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12.

Xem thêm thông tin về các Khóa Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2017 tại đây.

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2017 từ ngày 29/5/2017 - Banner

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2017 từ ngày 29/5/2017 – Banner

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

* Thời khóa biểu có 2 buổi: Buổi SángBuổi Tối (phía dưới)

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2017 – Buổi Sáng

Tải file PDF: TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2017 từ ngày 29/5/2017 – Buổi Sáng – PDF

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2017 từ ngày 29/5/2017 - Buổi Sáng - Hình

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2017 từ ngày 29/5/2017 – Buổi Sáng – Hình

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2017 – Buổi Tối

Tải file PDF: TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2017 từ ngày 29/5/2017 – Buổi Tối – PDF

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2017 từ ngày 29/5/2017 - Buổi Tối - Hình

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2017 từ ngày 29/5/2017 – Buổi Tối – Hình

Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa & Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

1.4/5 - (41 bình chọn)
1.4/5 - (41 bình chọn)