TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa 9-10-11 từ ngày 14/3/2016

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Bồi Dưỡng Văn Hóa 9-10-11

Từ ngày 14/3/2016 của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12.

Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng văn hóa từ 14/3/2016

Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng văn hóa từ 14/3/2016

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Tải file PDF: TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa từ ngày 14/3/2016

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa từ ngày 14/3/2016

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa từ ngày 14/3/2016

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

4.5/5 - (2 bình chọn)
4.5/5 - (2 bình chọn)