TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa 2016-2017 từ ngày 5/9/2016

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Bồi Dưỡng Văn Hóa 9-10-11-12 năm 2016-2017

Từ ngày 5/9/2016 của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12.

Xem thêm thông tin về các Khóa Bồi Dưỡng Văn Hóa tại đây.

TKB Bồi Dưỡng Văn Hóa 2016-2017 Từ 5/9/2016

TKB Bồi Dưỡng Văn Hóa 2016-2017 Từ 5/9/2016

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Tải file PDF: TKB Bồi Dưỡng Văn Hóa 2016-2017 Từ 5/9/2016

TKB Bồi Dưỡng Văn Hóa 2016-2017 Từ 5/9/2016

TKB Bồi Dưỡng Văn Hóa 2016-2017 Từ 5/9/2016

Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa – Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)