TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa 2016-2017 từ ngày 26/9/2016

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Bồi Dưỡng Văn Hóa 9-10-11-12 năm 2016-2017

Từ ngày 26/9/2016 của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12.

Xem thêm thông tin về các Khóa Bồi Dưỡng Văn Hóa tại đây.

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa 2016-2017 từ ngày 26/9/2016

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa 2016-2017 từ ngày 26/9/2016

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

Tải file PDF: TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa 2016-2017 từ ngày 26/9/2016 [PDF]

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa 2016-2017 từ ngày 26/9/2016

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa 2016-2017 từ ngày 26/09/2016

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

4.7/5 - (3 bình chọn)
4.7/5 - (3 bình chọn)