TKB Bồi Dưỡng Văn Hóa Lớp 9 đến 12 năm 2016 từ 15/2

BỒI DƯỠNG VĂN HÓA 2015 – 2016

Bồi Dưỡng Văn Hóa Từ Lớp 9 Đến Lớp 12 năm 2015-2016 tại quận Tân Bình và các quận lân cận ở Tp HCM

Tổng khai giảng từ các ngày 22/2/2016:

Chi tiết khai giảng Khóa bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12 sau tết Nguyên đán 2016

Thời Khóa Biểu Bồi Dưỡng Văn Hóa Lớp 9 đến 12 năm 2015-2016 từ 15/2:

Tải File Word: Thời Khóa Biểu Bồi Dưỡng Văn Hóa năm 2015-2016 từ 15/2

Thời Khóa Biểu Bồi Dưỡng Văn Hóa năm 2015-2016 từ 15/2: từ lớp 9 đến lớp 12

Thời Khóa Biểu Bồi Dưỡng Văn Hóa năm 2015-2016 từ 15/2: từ lớp 9 đến lớp 12

3.7/5 - (4 bình chọn)
3.7/5 - (4 bình chọn)