TKB Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2016 từ ngày 28-6

Thời Khóa Biểu Các Lớp

Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 9-10-11-12 năm 2016

Các Lớp Học Hè 9-10-11-12 năm 2016

Từ ngày 28/6/2016 của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Nguyễn Thượng Hiền

Trung tâm thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12.

Thời khóa biểu các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2016 từ ngày 28-6

Thời khóa biểu các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2016 từ ngày 28-6

Các bạn có thể nhấn vào hình để xem rõ hơn hoặc có thể tải file PDF về để xem trên máy.

TKB các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 9-10-11-12 từ ngày 28/6/2016

Thời khóa biểu các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2016 từ ngày 28-6

Thời khóa biểu các lớp Bồi Dưỡng Văn Hóa Hè 2016 từ ngày 28-6

Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa – Luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền.

4.9/5 - (7 bình chọn)
4.9/5 - (7 bình chọn)