Thơ thiếu nhi theo Chuyên mục

Chuyên mục Thơ thiếu nhi, thơ mầm non được tổng hợp từ website của các trường mầm non, các website về trẻ em và thiếu nhi

Bài thơ Ông và Cháu (Tương Giao)

Bài thơ Ông và Cháu (Tương Giao)

Bài thơ Ông và Cháu: Cháu tới lớp mầm non, Ông vào hội người già, Chiều chiều ông ghé qua, Trường mầm non đón cháu. Ơi con chim sáo nhỏ, Của ông ngoan không nào?

Bài thơ Mười quả trứng tròn

Bài thơ Mười quả trứng tròn (Đàn gà con)

Bài thơ Mười quả trứng tròn: Mười quả trứng trònMẹ gà ấp ủ. Hôm nay ra đủ. Mười chú gà con. Lòng trắng lòng đỏ. Thành mỏ thành chân