Học phí các lớp Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc & Bồi Dưỡng Văn Hóa từ 26/8/2019

Học phí Luyện Thi Đại Học 2019-2020

Học phí Luyện Thi Vào Lớp 10 2019-2020

Học phí Bồi Dưỡng Văn Hóa – Học Thêm – Dạy Thêm 2019-2020

Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp luyện thi đại học 2019 khối A-A1-B-C-D, luyện thi vào lớp 10, các lớp bồi dưỡng văn hóa 9-10-11-12

HỌC PHÍ Luyện Thi Đại Học 2019-2020 – LUYỆN THI THPT QG 2019-2020 (SÁNG hoặc TỐI)

* Từ ngày 26/8/2019

BUỔI TỐI
Lớp Môn/Khối HỌC PHÍ
01 tháng 03 tháng

BDVH Lớp 9

Toán – Văn 600.000/môn 1.700.000/môn
Anh 400.000/môn 1.100.000/môn
Toán – Văn – Anh 1.500.000/3 môn 4.400.000/3môn

BDVH Lớp 10, 11

Toán 600.000/môn 1.700.000/môn
Lý – Hóa – Văn – Anh 400.000/môn 1.100.000/môn
Toán – Lý – Hóa 1.300.000/3 môn 3.800.000/3 môn
Toán – Lý – Hóa – Anh 1.700.000/4 môn 5.000.000/4 môn
Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh 2.100.000/5 môn 6.200.000/5 môn

Lớp 12 – LTĐH

1 Môn 800.000/1 môn 2.300.000/1 môn
2 Môn 1.550.000/2 môn 4.500.000/2 môn
3 Môn 2.300.000/3 môn 6.700.000/3 môn
BUỔI SÁNG
Lớp Môn/Khối HỌC PHÍ
01 tháng 03 tháng
Lớp 12 – LTĐH Toán 1.000.000/1 môn 2.900.000/1 môn
Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn 800.000/1 môn 2.300.000/1 môn
3 Môn Khối A, A1, B, D1 2.500.000/3 môn 7.400.000/3 môn
Học phí các lớp Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc & Bồi Dưỡng Văn Hóa từ 26/8/2019

Học phí các lớp Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc & Bồi Dưỡng Văn Hóa từ 26/8/2019 – Banner

Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền

TT LTĐH Nguyễn Thượng Hiền