Thơ thiếu nhi theo Chuyên mục

Chuyên mục Thơ thiếu nhi, thơ mầm non được tổng hợp từ website của các trường mầm non, các website về trẻ em và thiếu nhi

Bài thơ Mười quả trứng tròn

Bài thơ Mười quả trứng tròn (Đàn gà con)

Bài thơ Mười quả trứng tròn: Mười quả trứng trònMẹ gà ấp ủ. Hôm nay ra đủ. Mười chú gà con. Lòng trắng lòng đỏ. Thành mỏ thành chân

TT LTĐH Nguyễn Thượng Hiền